KONGRE PROGRAMI BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT KONAKLAMA
Önemli Tarihler
15 Nisan
2022
Tüm Sponsorluklar için Son İptal Tarihi
22 Ağustos
2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
23 Eylül
2022
Tüm Sponsorluklar için Son Ödeme Tarihi
10 Ekim
2022
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
12 Ekim
2022
Kayıt ve Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
10 Ekim
2022
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

ÖNEMLİ BİLGİLER VE TARİHLER

Tüm Sponsorluklar için Son İptal Tarihi
15 Nisan 2022
Tüm Sponsorluklar için Son Ödeme Tarihi
23 Eylül 2022
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
10 Ekim 2022
Kayıt ve Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
12 Ekim 2022
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih
10 Ekim 2022
Sponsorluk dosyasında belirtilen ücretlere vergiler dahil değildir.
D Event Turizm, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
D Event Turizm’in ülkedeki ekonomik koşulların önemli ölçüde değişmesi durumunda fiyatları değiştirme hakkı saklıdır.
Bütçe düzenlemesi yapılırken ödeme tarihleri dikkate alınacaktır.

İptal / İade Şartları


  • Tüm sponsorluklar ile kayıt ve konaklama taleplerinin son iptal tarihi 15 Nisan 2022’dir. Bu tarihten sonra gerçekleşecek olan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.
  • Bu tarihten önce yapılan iptaller için yapılacak olan geri ödemeler, kongre başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde, banka ödemesi yolu ile bildirilen hesaplara ödenecektir.
  • Belirtilen tarihe kadar ödemesi yapılmayan sponsorlukların tüm rezervasyon ve talepleri iptal edilecektir.
  • İlgili acentaların sempozyum öncesinde tüm ödemelerini yapmış olması gerekmektedir. Ödemelerde oluşabilecek her bir aylık gecikme için toplam fatura tutarı üzerinden %10 faiz uygulanacaktır. Aksi takdirde talepler konfirme edilmeyeceklerdir.Bildiri Kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://raeddergisi.org/archives/archive-detail?vid=10787