KONGRE PROGRAMI BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT KONAKLAMA
Önemli Tarihler
15 Nisan
2022
Tüm Sponsorluklar için Son İptal Tarihi
22 Ağustos
2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
23 Eylül
2022
Tüm Sponsorluklar için Son Ödeme Tarihi
10 Ekim
2022
Kayıt ve Konaklama için İsim Bildirme Son Tarihi
12 Ekim
2022
Kayıt ve Konaklama için İsim Değişikliği Son Tarihi
10 Ekim
2022
Transfer için Detay İletilmesi için Son Tarih

Kongre Programı

26 Ekim 2022, Çarşamba

Saat
Salon A
17:15 - 18:00
Uydu Sempozyumu - 1
ABBVIE
Romatoid Artrit Tedavisinde Birçok Soruya Ortak Cevap
Moderatörler:
Sedat Kiraz, İhsan Ertenli
Konuşmacılar: Emine Duygu Ersözlü, Cemal Bes
18:00 - 19:30
Açılış Oturumu
Oturum Başkanı: Gürbüz Gümüşdiş
18:00 - 18:30
Açılış Konuşması: Yasemin Kabasakal
Gürbüz Gümüşdiş “Bir Kristal Küre”
18:30- 19:30
Açılış Konferansı: Orhan Aral
“İzmir Yunan Üniversitesi”

27 Ekim 2022, Perşembe

"Nasıl Tedavi Ediyorum?" OTURUMLARI
Saat
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Eklem Ponksiyonu
07:00 - 08:00
DMARD Direçlli Romatoid Artrit
Konuşmacı: Selim Nalbant
Skleroderma
Konuşmacı: Yasemin Yalçınkaya
KONTENJAN DOLDU
Psöriyatik Artrit
Konuşmacı: Eftal Yücel
Romatolojide Eklem Aspirasyonu ve Lokal Enjeksiyonlar (Omuz, Dirsek, El Bileği)
Konuşmacı: Muhammet Çınar
KONTENJAN DOLDU
"Nasıl Tedavi Ediyorum?" oturumlarına katılım 15 kişi ile sınırlı olup, "ön kayıt" şartı aranmaktadır.
Oturumlara katılmak isteyen kişilerin istanbul1@devent.com.tr adresine e-mail iletmesi gerekmektedr. Başvurular talep önceliğine göre değerlendirilecektir.
Saat
Salon A
Saat
Salon B
08:15 - 09:45
Romatoid Artrit - I
08:15 - 09:45
İmmunoloji Oturumu
Oturum Başkanları: Gürbüz Gümüşdiş, Vedat Hamuryudan, Ender Terzioğlu Oturum Başkanları: Gülay Kınıklı, Nurşen Düzgün
08:15 - 08:45 Romatoid Artrit; Patogenezden Tedaviye
Gökhan Keser
08:15 - 08:30 TNF-alfa, IL-1 ve IL-6: Benzerlikler ve Farklılıklari
Şule Yaşar Bilge
08:45 - 09:05 Romatoid Artrit Tedavisinde Biyolojik Öncesinde Yeterli DMARD Tedavisi Yapılıyor mu?
Nevsun İnanç
08:30 - 08:45 İmmun Sistemin Gizli Kahramanları: NK ve ILC (Innate Lenfoid Cells)
Songül Çildağ
09:05 - 09:25 Romatoid Artrit Engellenebilir mi? Tam Tedavi Mümkün müdür?
Timuçin Kaşifoğlu
08:45 - 09:00 Th9 ve Th22 Hücreleri
Hakan Emmungil
09:25 - 09:45 Tartışma 09:00 - 09:15 Anti-Sitokin Tedavilerde Güncel Hedef: GM-CSF
Didem Arslan
09:15 - 09:45 Tartışma
09:45 - 10:00
Kahve Molası
10:00 - 10:45
Uydu Sempozyumu – 2
LILLY
Gerçek Yaşam Deneyimleri Işığında Barisitinib Etkililik ve Güvenlilik Verileri
Moderatör:
Murat İnanç
Konuşmacılar: Bünyamin Kısacık, Adem Küçük
10:45 - 11:45
Sözel Bildiriler - I
10:45 - 11:45
Çocuk Romatolojide Zor Olgular - I
Oturum Başkanları: Feride Göğüş, Hüseyin Turgut Özer, Gökçe Kenar Oturum Başkanları: Balahan Bora Makay, Kenan Barut
10:45 - 10:55 Takayasu İnsepsiyon Kohortu’ Üç Yıllık İzlem Sonuçları
Sunan: Fatma Alibaz Öner, Türk Takayasu Çalışma Grubu Adına
Genetik Artropati mi? Enflamatuvar Artropati mi?
Konuşmacı: Mehmet Yıldız

Nedeni Bilinmeyen Döküntü
Konuşmacı: Oya Köker

Sistemik JİA ve Akciğer Tutulumu
Konuşmacı: Melike Mehveş Kaplan

Jüvenil Dermatomiyozit
Konuşmacı: Zehra Kızıldağ Karabacak

Behçet Benzeri MDS-Trizomi 8
Konuşmacı: Zeynep Balık

MIS-C Olgusu
Konuşmacı: Gülşah Kılbaş
10:55 - 11:05 Behçet Sendromunda Süper Mikrovasküler Görüntüleme ile Venöz Halo İşareti
Sunan: Sinem Nihal Esatoğlu
11:05 - 11:15 ANCA İlişkili Vaskülitlerde Plazma Değişiminin Etkinliği ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Riskli Hastalarda Eğilim Skoru Eşleştirmesi Analizi Sonuçları
Sunan: Burak İnce
11:15 - 11:25 ANCA ile ilişkili Vaskülit Hastalarında Malignite Gelişimi: Tek Merkezden Uzun Dönem Gözlemsel Hasta Verileri
Sunan: Murat Bektaş
11:25 - 11:35 Behçet Hastalığında Femoral Ven İntima-media Kalınlığı Artışı Tam Kat Damar Duvar İnflamasyonunun Göstergesi mi?
Sunan: Gizem Sevik
11:35 - 11:45 VEXAS Sendromu: Yeni Bir Somatik Mutasyon Hastalığı, Tek Merkez Deneyimi
Sunan: Ertuğrul Çağrı Bölek
11:45 - 12:00
Ara
12:00 - 12:45
Uydu Sempozyumu – 3
PFİZER
Gerçek Yaşam Verileri ve Klinik Deneyimlerle RA tedavisinde Tofasitinib
Konuşmacılar:
Ahmet Gül, Sedat Kiraz, Kenan Aksu
12:45 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları - 1
Poster Tartışmacıları: Adem Küçük (1. Grup), Özgül Soysal Gündüz (2. Grup), Ali Şahin (3. Grup), Murat Taşçı (4. Grup)
1. Grup
ANCA İlişkili Vaskülit Değerlendirmesinde Yeni Oyuncu: Hasta Kaynaklı Ölçütler (AAV-PRO): Gerçek Yaşam Deneyimi
Sunan: Emine Erkantarcı Levent
Behçet Sendromunun Vasküler Tutulumunda İnfliksimab Tedavisi Sonuçları: Retrospektif Bir Kohort Çalışması
Sunan: Gülen Hatemi
2. Grup
Ana Femoral Ven Duvar Kalınlığının Doppler Ultrasonografi ile Ölçümü, Oküler Behçet Hastalığını Diğer İnflamatuar Üveitlerden Ayırt Etmek İçin Yararlı Bir Tanı Aracıdır
Sunan: Seda Kutluğ Ağaçkıran
Vasküler Behçet Hastalarında Post-trombotik Sendrom Gelişme Riskinin Prospektif İzlemi
Sunan: Alida Aliyeva
3. Grup
 
 
Behçet Hastalığında Yaygın Venöz İnflamasyonun Kanıtı Olarak Artmış İnferior Vena Kava Duvar Kalınlığı
Sunan: Seda Kutluğ Ağaçkıran
4. Grup
Elit Sporcularda Ultrason ile Tespit Edilen Entezeal Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Sunan: Sibel Bakırcı
Pyoderma Gangrenozum ve Hidradenitis Suppurativa Patolojik Tanılı Biyopsi Örneklerinde JAK-STAT Yolunun İncelenmesi
Sunan: Tuba Demirci Yıldırım
14:00 - 15:30
Behçet Hastalığı
14:00 - 15:30
Romatolojide Taklitçiler
Oturum Başkanları: Hasan Yazıcı, Haner Direskeneli, Melike Melikoğlu Oturum Başkanları: Ümit Ölmez, Bünyamin Kısacık
14:00 - 14:15 Genetik Yatkınlık: HLA-B51 ve Ötesi
Ahmet Gül
14:00 - 14:15 Mukopolisakkaridozlar
Gözde Yıldırım Çetin
14:15 - 14:35 Vasküler Tutulum
Emire Seyahi
14:15 - 14:35 Romatizmal Hastalıkları Taklit Eden Enfeksiyöz Hastalıklar
Funda Erbasan
14:35 - 14:55 Behçet Hastalığında Hedefe Yönelik Tedavi
Gülen Hatemi
14:35 - 14:55 Paraneoplastik Romatolojik Hastalıklar
Emel Gönüllü
14:55 - 15:15 Tartışma 14:55 - 15:15 Vaskülit Taklitçileri
Ediz Dalkılıç
15:15 - 15:30 Tartışma
15:15 - 15:45
Kahve Molası
15:45 - 16:30
Uydu Sempozyumu – 4
FARMANOVA
Secukinumabın Hayata Hareket Katan Yolculuğu Devam Ediyor: SpA Tedavisinde Son Gelişmeler
Oturum Başkanları:
Servet Akar, Sedat Kiraz
Konuşmacılar: Cemal Bes, Umut Kalyoncu
16:30 - 17:45
Romatoid Artrit - II
16:30 - 17:50
Spondilartritler - I
Oturum Başkanları: Murat Turgay, Nevsun İnanç Oturum Başkanları: Gökhan Keser, Pamir Atagündüz, Hamide Kart Köseoğlu
16:30 - 16:50 Romatoid Artrit Tedavisinde Kortikosteroid Kullanımının Prensipleri
Ender Terzioğlu
16:30 - 17:00 How the gut may feed joint inflammation in spondylarthritis?
Dirk Elewaut
16:50 - 17:10 Geç Başlangıçlı Romatoid Artrit
Gökhan Sargın
17:00 - 17:20 Spondilartritlerin Ayırıcı Tanısı
Sedat Kiraz
17:10 - 17:30 Zor Romatoid Artrit ve Tedavi Yaklaşımı
İhsan Ertenli
17:20 - 17:40 Spondilartritlerde Biyolojik Tedavi Yanıtsızlığı: Ne Yapılmalı?
İsmail Sarı
17:30 - 17:45 Tartışma 17:40 - 17:50 Tartışma
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
Salon 1
Salon 2
TRD Vaskülit Çalışma Grubu
PART-2 Çalışma Grubu Toplantısı
18:00 - 19:00 Haner Direskeneli, Fatma Alibaz, Ömer Karadağ Koordinatör: Umut Kalyoncu
Üyeler: Dilek Solmaz, Gezmiş Kimyon
(Sadece davetli katılımcılara açıktır.)

28 Ekim 2022, Cuma

"Nasıl Tedavi Ediyorum?" OTURUMLARI
Saat
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Eklem Ponksiyonu
07:00 - 08:00
Kolşisin dirençli FMF
Konuşmacı: Serdal Uğurlu (Özgür Kasapçopur)
Sjögren Sendromu
Konuşmacı: Yasemin Kabasakal
NSAİİ Dirençli AxSpA
Konuşmacı: Pamir Atagündüz
Romatolojide eklem aspirasyonu ve lokal enjeksiyonlar (Kalça, Diz ve Ayak Bileği)
Konuşmacı: Hakan Erdem
KONTENJAN DOLDU
"Nasıl Tedavi Ediyorum?" oturumlarına katılım 15 kişi ile sınırlı olup, "ön kayıt" şartı aranmaktadır.
Oturumlara katılmak isteyen kişilerin istanbul1@devent.com.tr adresine e-mail iletmesi gerekmektedr. Başvurular talep önceliğine göre değerlendirilecektir.
Saat
Salon A
Saat
Salon B
08:15 - 09:30
Psöriatik Artrit
08:15 - 09:30
Geleneksel Sentetik DMARD'lar
Oturum Başkanları: Yasemin Kabasakal, Sedat Kiraz, Süleyman Özbek Oturum Başkanları: Şule Apraş Bilgen, Şenol Kobak
08:15 - 08:35 Psoriatik artrit engellenebilir mi?
Sibel Zehra Aydın
08:15 - 08:30 Metotreksat
Mustafa Özmen
08:35 - 08:55 PsA'de Ko-morbiditeler Tedavimizi Nasıl Etkiliyor?
Dilek Solmaz
08:30 - 08:45 Sulfasalazin
Emine Duygu Ersözlü
08:55 - 09:15 Psöriatik Artrit 2022 Tedavi Güncellemesi
Umut Kalyoncu
08:45 - 09:00 Hidroksiklorokin
Seval Pehlivan
09:15 - 09:30 Tartışma 09:00 - 09:15 Leflunomid
Melike Kalfa Ersoy
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 10:00
Kahve Molası
10:00 - 10:45
Uydu Sempozyumu – 5
BOEHRİNGER
Pulmoner fibroziste progresyonu yavaşlatın
Konuşmacılar:
Ender Terzioğlu, İsmail Hanta
10:45 - 11:45
Sözel Bildiriler - II
10:45 - 11:45
Romatolojinin Vazgeçilmez Branşı: Radyoloji ve İpuçları
Oturum Başkanları: İzzet Fresko, Timur Pırıldar, Cem Özişler Oturum Başkanları: Kenan Aksu, Meryem Can, İbrahim Kıyıcı
10:45 - 10:55
Sitokin Salınım Testi Kullanılarak Periferik T-Yardımcı Hücre Profiline Göre Biyolojik Tedavi Karar Algoritması: Pilot Çalışma
Sunan: Gizem Ayan
10:45 - 11:05
İnflamatuar Artritlerde Konvansionel Radyolojik Bulgular ve Ayırıcı Tanıda Düşünülmesi Gereken Durumlar
Şebnem Örgüç
10:55 - 11:05
Aksiyal Spondiloartropati Hastalarında İntestinal İnflamasyonun MR Enterografi Bulguları ve Histopatoloji ile Korelasyonu
Sunan: Hasan Basri Yapıcı
11:05 - 11:25
Erken Artritte Ultrason
Salih Pay
11:05 - 11:15
Biyolojik İlaçlarla Tedavi Edilen Aksiyal Spondiloartritli Kişilerde Sürekli Remisyonun Prediktörleri
Sunan: Bayram Farisoğulları
11:25 - 11:45
Vaskülitlerde Girişimsel Radyoloji Endikasyonları
Mustafa Parıldar
11:15 - 11:25
Aksiyel Spondiloartrit Olgularında Serum Subfatin, CTHRC1, CTRP3 ve CTRP6 Seviyelerinin Hastalık Aktivitesi ile Korelasyonu
Sunan: Merve Uçar Baytaroğlu
11:25 - 11:35
Psöriazis Varlığı Aksiyal Spondiloartritli Hastalarda Yapısal Hasarı Artırıyor Olabilir
Sunan: Haluk Cinaklı
11:35 - 11:45
AA Amiloidozlu Hastalarda Amiloid Fırtınası Artmış Amiloid Yükü ve Yüksek Mortalite ile İlişkilidir
Sunan: Murat Bektaş
11:45 - 12:00
Ara
12:00 - 12:45
Uydu Sempozyumu - 6
LILLY
Psöriyatik Artrit ve Aksiyel Spondiloartrit Tedavisinde Ixekizumab Etkililik ve Güvenlilik Verileri
Moderatör:
Kenan Aksu
Konuşmacılar: Pamir Atagündüz, Servet Akar
12:45 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları - 2
Poster Tartışmacıları: Müge Aydın Tufan (1. Grup), Gerçek Can (2. Grup), Murat Yiğit (3. Grup), Selda Öktem (4. Grup)
1. Grup
Psöriazis Hastalarında Psöriyatik Artrit için Yeni Bir Tarama Aracı: TurPAS
Sunan: Gizem Ayan
Nöropatik Ağrı Aksiyal Spondiloartropati Hastalarının Biyolojik İlaç Değişim Kararında Kafa Karıştırıcı Bir Faktördür
Sunan: Tahir Saygın Öğüt
2. Grup
Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Sekukinumab ve Adalimumab Tedavisi Altında Ön Üveit Sıklığının Karşılaştırılması; Gerçek Yaşam Verisi- TÜRK-BİO Veri Tabanı Sonuçları
Sunan: Cansu Akleylek
Psöriatik Artritte Tedavi Hedefine Ulaşmak İçin Aşılması Gereken Engeller
Sunan: Gülay Alp
3. Grup
Spondiloartrit Hastalarında Gözden Kaçan Tutulumların Rutin Toraks Tomografisiyle Değerlendirilmesi; Kostotransvers, Kostovertebral, Sternoklaviküler ve Manibrium Sterni Eklemleri
Sunan: Emine Büşra Ata
Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Kalça Tutulumu ile İlişkili Faktörler ve Kalça Tutulumunun Tedavi Seçimine Etkileri; Treasure Deneyimi
Sunan: Elif Durak Ediboğlu
4. Grup
Romatizmal Hastalıklarda COVID-19 Sıklığı ve Ölüm Oranlarının Değerlendirilmesi
Sunan: Ezgi Çimen Güneş
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Hastalık Algısının İlaç Uyumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Sunan: Sibel Yılmaz Öner
14:00 - 15:15
Vaskülitler - I
14:00 - 15:15
Pediatrik Romatoloji
Oturum Başkanları: Haner Direskeneli, Refik Ali Sarı, Mehmet Sayarlıoğlu Oturum Başkanları: Seza Özen, Erbil Ünsal, Güzide Aksu
14:00 - 14:30 Management of ANCA-associated vasculitis
Benjamin Terrier
14:00 - 14:20 Çocukluk Çağında Yeni Tanımlanmış Otoinflamatuar Hastalıklar
Yelda Bilginer
14:30 - 14:50 Büyük Damar Vaskülitlerin Tanı ve Tedavisinde Görüntüleme Yöntemleri
Ömer Karadağ
14:20 - 14:40 Spondiloartropatiler Çocukluk Çağında Neden ve Hangi Klinik Bulgularla Farklı?
Özgür Kasapçopur
14:50 - 15:10 ANCA ilişkili Vaskülit Tedavisinde Glukokortikoidler: Steroidsiz İdame Mümkün mü?
Haner Direskeneli
14:40 - 15:00 Çocukluk Çağında Yeni Tanımlanan Klinik Tablo: MİS-C Sendromu
Betül Sözeri
15:10 - 15:15 Tartışma 15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:45
Kahve Molası
15:45 - 16:30
Romatolojide Erken Tanıda Yapay Zekanın Yeri
Oturum Başkanları: Ayhan Dinç, Kemal Üreten
Konuşmacı: Koray Taşçılar
Bağ dokusu Hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon ve Tedavisi
Konuşmacı: Süleyman Serdar Koca
16:30 - 17:45
Spondilartritler - II
16:30 - 17:45
Kristal Artritler
Oturum Başkanları: Nurullah Akkoç, Cengiz Korkmaz, Rıdvan Mercan Oturum Başkanları: Necati Çakır, Kemal Üreten
16:30 - 16:50 Aksiyal Spondiloartritlerde Görüntüleme
Servet Akar
16:30 - 16:50 Kristal Artrit Patogenezi
Berna Göker
16:50 - 17:10 Geç Başlangıçlı Spondilartritler
Fatoş Önen
16:50 - 17:10 Kondrakalsinoz: Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Ali Taylan
17:10 - 17:30 Aksiyal Spondiloartritte Tedavi Yanıtını Belirleyen Faktörler ve Klinik Fenotipler
Pamir Atagündüz
17:10 - 17:30 Gut Hastalığı Tedavisi
Mehmet Akif Öztürk
17:30 - 17:45 Tartışma 17:30 - 17:45 Tartışma
18:00 - 19:00 TRD Toplantısı (Dernek üyelerine açıktır)

29 Ekim 2022, Cumartesi

"Nasıl Tedavi Ediyorum?" OTURUMLARI
Saat
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Nasıl Tedavi Ediyorum?
Nasıl Tedavi Ediyorum?
07:00 - 08:00
Behçet Hastalığı
Konuşmacı: Vedat Hamuryudan
KONTENJAN DOLDU
Antifosfolipid sendromu
Konuşmacı: Ayten Yazıcı
DMARD Dirençli Erişkin Still Hastalığı
Konuşmacı: Salih Pay
Biyolojik ile Remisyonda Giden Hastalara Yaklaşım
Konuşmacı: Cemal Bes
"Nasıl Tedavi Ediyorum?" oturumlarına katılım 15 kişi ile sınırlı olup, "ön kayıt" şartı aranmaktadır.
Oturumlara katılmak isteyen kişilerin istanbul1@devent.com.tr adresine e-mail iletmesi gerekmektedr. Başvurular talep önceliğine göre değerlendirilecektir.
Saat
Salon A
Saat
Salon B
08:15 - 09:30
Sistemik Lupus Eritematozus ve Antifosfolipid Sendromu
08:15 - 09:30
Osteoporoz
Oturum Başkanları: Lale Öcal, Fulya Coşan, Vedat Gerdan Oturum Başkanları: İhsan Ertenli, Fatih Yıldız, Sercan Gücenmez
08:15 - 08:35 Recent Advances in the Antiphospholipid Syndrome
Anisur Rahman
08:15 - 08:35 Glukokortikoid Osteoporozu ve Tedavisi
Nurdan Kotevoğlu
08:35 - 08:55 Sistemik Lupus Eritematozusta İnterferonların Rolü
Bahar Artım Esen
08:35 - 08:55 Osteoporoz Tedavisinde RANK-RANKL Etkileşiminin İnhibisyonu
Nuran Türkçapar
08:55 - 09:15 Sistemik Lupus Eritematozusta Hedefe Yönelik Tedaviler
Murat İnanç
08:55 - 09:15 Romatolojide D Vitamini Tedavisi: Güncelleme
Simin Hepgüler
09:15 - 09:30 Tartışma 09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 10:00
Kahve Molası
10:00 - 10:45
Sağlık Bakanlığı Otoantikor İstem Güncellemesi
Oturum Başkanları: Umut Kalyoncu, Orhan Küçükşahin
Romatoid Faktör ve anti-CCP: Hasan Satış
ANA, ENA, ds-DNA: Berkan Armağan
APLS ve ANCA: Duygu Tecer
10:45 - 12:00
Sözel Bildiriler - III
10:45 - 11:45
COViD-19
Oturum Başkanları: Şeminur Haznedaroğlu, Ayşe Cefle, Yavuz Pehlivan Oturum Başkanları: Ahmet Işık, Mehmet Şahin, Servet Yolbaş
10:45 - 10:55
Sklerodermada Peptid Pd29 ve Upadacitinib (Abt-494)'in Fibrozise Olan Etkilerinin İncelenmesi
Sunan: Ayşe Koçak
10:45 - 11:05
COVID 19 ve Romatizmal Hastalıklar: Neler Öğrendik?
Mehmet Soy
10:55 - 11:05
Lupus Nefritinde Serum ve İdrarda Çözünür CD163’ün ve Böbrek Biyopsilerinde CD163 Doku Ekspresyonunun Hastalık Aktivitesiyle İlişkisi
Sunan: Erdem Gürel
11:05 - 11:25
Aşılar: Dikkat edilmesi gereken Noktalar ve İstenmeyen Yan Etkiler
Cemal Bes
11:05 - 11:15
Romatoid Artrit Hastalarının Kullanmakta Olduğu İlaçlar, Quantiferon Test Sonuçlarını Etkiler mi?
Sunan: Zehra Özsoy
11:25 - 11:45
Güncel COVID-19 Tedavisi
Ahmet Omma
11:15 - 11:25
Sistemik Skleroz Patogenezindeki Epitel-Mezenkimal Geçiş (EMT) Yollağı ile İlişkili mikroRNA’ların Araştırılması: Yeni Bir Biyomarker Olabilir mi?
Sunan: Belkıs Nihan Coşkun
11:25 - 11:35
Prospektif Gözlemsel Bir İnterstisyel Akciğer Hastalığı Kohortunda Bağ Dokusu Hastalığı/Otoimmünite Belirteçleri
Sunan: Ufuk İlgen
11:35 - 11:45
Romatoid Artrit’li Hastalarda LRG-1 Molekülünün Hastalık Aktivite İndeksleri ile İlişkisi
Sunan: Gezmiş Kimyon
11:45 - 11:55
Granülomatoz Mastite Romatolojik Yaklaşım; Çok Merkezli Vaka Serisi
Sunan: Selime Ermurat
11:45 - 12:00
Ara
12:00 - 12:45
Advances in EGPA
Konuşmacı: Benjamin Terrier
12:00 - 12:45
Çocuk Romatolojide Zor Olgular II
Oturum Başkanlar: Nuray Aktay Ayaz, Sezgin Şahin
Monogenik Lupus
Konuşmacı: Esra Esen
Nedeni Bilinmeyen MAS
Konuşmacı: Şengül Çağlayan
Fosfomevalonat Kinaz Eksikliği
Konuşmacı: Çisem Yıldız Yıldırım
HA 20 Olgusu
Konuşmacı: Fatma Gül Demirkan
JDM ve Skleroderma Overlap Olgusu
Konuşmacı: Gülçin Aytaç
12:45 - 13:30
Öğle Yemeği
13:30 - 14:00
Seçilmiş Poster Tartışmaları - 3
Poster Tartışmacıları: Duygu Temiz Karadağ (1. Grup), Önay Gerçik (2. Grup), Uğur Karasu (3. Grup), Mete Pekdiker (4. Grup)
1. Grup
Fare Skleroderma Modelinde Selektif JAK 1/2 İnhibitörü Baricitinib’in Akciğer ve Deri Fibrozisi Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Sunan: Semih Gülle
Sistemik Lupus Eritematozus ve Antifosfolipid Sendromlu Gebelerde Kompleman Sistemi Aktivasyonu ile TNF alfa’nın Gebelik Seyir ve Sonuçlarına Etkisi
Sunan: Akın Işık
2. Grup
Primer Sjögren Sendromunun Takibi: ESSDAI mi ESSPRI mi?
Sunan: Ufuk İlgen
Primer Sjögren Sendromlu Hastalarda Günlük Faaliyetlerde Azalma İle İlişkili İpuçları
Sunan: Gonca Mumcu
3. Grup
Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda [i]Overt[/i] ve [i]Latent[/i] Poliotoimmünite: Tek Merkez Kohortun Prospektif Kesitsel Analizi
Sunan: Arzu Taghiyeva
Biyolojik Tedavi Kullanan ve Tedavi Öncesi Quantiferon Testi Negatif Bulunan Hastalarda, İzlem Sırasında Quantiferon Testi Pozitifliği Saptanma Sıklığı
Sunan: Fulya Coşan
4. Grup
COVID-19 Aşıları Sonrası Gelişen İnflamatuar Romatizmal Hastalıklar
Sunan: Gamze Akkuzu
Adenozin Deaminaz-2 Eksikliğinde Aile Temelli Fenotip, Genotip ve Fonksiyonel Analiz, Tek Merkez Çalışması
Sunan: Şengül Çağlayan
14:00 - 15:15
İdiopatik İnflamatuvar Myopatiler
14:00 - 15:15
Vaskülitler - II
Oturum Başkanları: Göksal Keskin, Atalay Doğru, Hamit Küçük Oturum Başkanları: Kenan Aksu, Sevil Kamalı, Sinem Nihal Esatoğlu
14:00 - 14:20 İnflamatuar Myozitler ve İlişkili Otoantikorlar
Taşkın Şentürk
14:00 - 14:20 Sistemik Vaskülitler ve Gebelik
Nilüfer Alpay Kanıtez
14:20 - 14:40 İnflamatuar/Non İnflamatuar Myozit/Myopati Ayırımı
Şükran Erten
14:20 - 14:40 Sistemik Vaskülitlerin Tanı, Takip ve Tedavisinde Biyobelirteçler
Veli Yazısız
14:40 - 15:00 Statin Miyopatisi: Güncelleme
Berivan Bitik
14:40 - 15:00 Büyük Damar Vaskülitleri Tedavisi
Kenan Aksu
15:00 - 15:15 Tartışma 15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:45
Kahve Molası
15:45 - 16:30
Güncel Romatoloji Pratiğinde Önemli Konular - I
15:45 - 16:30
Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Müge Bıçakcıgil Oturum Başkanları: Yüksel Maraş, Elif Er
15:45 - 16:00 Romatolojide IVIG: Hangi Hastalıkta? Ne Zaman? Hangi Dozda?
Emine Figen Tarhan
15:45-16:00 Geleneksel DMARD Kullanımı
Sibel Bakırcı
16:00 - 16:15 Sjögren Sendromu Tanı ve Tedavisinde Güncelleme
Zeynep Özbalkan
16:00 - 16:15 JAK Kinaz İnhibitörleri Kullanımı
Sevinç Can Sandıkçı
16:15 - 16:30 Polimiyalji Romatika Tedavisi: 2022 Güncelleme
Fatma Alibaz Öner
16:15 - 16:30 Biyolojik DMARD Kullanımı
Pınar Talu
16:30 - 17:55
Otoinflamatuvar Hastalıklar
16:30 - 17:45
Güncel Romatoloji Pratiğinde Önemli Konular - II
Oturum Başkanları: Huri Özdoğan, Ahmet Gül, Eren Erken Oturum Başkanları: Veli Çobankara, Aşkın Ateş, Soner Şenel
16:30 - 17.00 VEXAS Syndrome
Peter Grayson
16:30 - 16:50 IgG4 ile İlişkili Hastalık Ayırıcı Tanısı
Orhan Küçükşahin
17.00 - 17:20 Ailevi Akdeniz Ateşi Dışı Otoinflamatuvar Hastalıkların Ayırıcı Tanısı
Serdal Uğurlu (Özgür Kasapçopur)
16:50 - 17:10 Retroperitoneal Fibrosis: Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Döndü Üsküdar Cansu
17:20 - 17:40 E148Q, R202Q ve Diğer Tartışmalı MEFV Gen Pozitifliklerine Yaklaşım
Abdurrahman Tufan
17:10 - 17:30 Kriyoglobulinemi ile İlişkili Romatolojik Hastalıklar
Abdülsamet Erden
17:40 - 17:55 Tartışma 17:30 - 17:45 Tartışma
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
Salon 1
Salon 2
Sistemik Skleroz Çalışma Grubu
TRD Genç Romatologlar Toplantısı
18:00 - 19:00 Organizasyon Komitesi:
Dr. Duygu Temiz Karadağ (koordinatör)
Dr. Alper Sarı
Dr. Mustafa Erdoğan

Sistemik Skleroz Çalışma Grubu Danışma Kurulu
Dr. Ali Akdoğan
Dr. Merih Birlik
Dr. Süleyman Serdar Koca
Dr. Gülen Hatemi
Dr. Ayşe Çefle

"Dernek üyelerinin katılımına açıktır."
"TRD Genç Romatologlar’a üye olan veya olmak İsteyen kişilerin katılımına açıktır.

30 Ekim 2022, Pazar

Saat
Salon A
Saat
Salon B
09:00 - 10:15
Sistemik Skleroz
09:00 - 10:15
Güncel Romatoloji Pratiğinde Önemli Konular - III
Oturum Başkanları: Murat İnanç, Merih Birlik, Esen Kasapoğlu Günal Oturum Başkanları: Sema Yılmaz, Sedat Yılmaz
09:00 - 09:20 Sistemik Skleroz Patogenezi: Güncelleme
Süleyman Serdar Koca
09:00 - 09:20 Karaciğer ve Böbrek Yetmezliği olan İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Tedavi Yaklaşımı
Adem Küçük
09:20 - 09:40 Sistemik Sklerozda Dijital Ülser Tedavisinde TRD Kılavuz Önerileri
Duygu Temiz Karadağ
09:20 - 09:40 Romatoloji Bakış Açısıyla Check-point İnhibitörleri
Engin Tezcan
09:40 - 10:00 Sistemik Skleroz 2022 Tedavisi
Ali Akdoğan
09:40 - 10:00 Malignitesi ve Romatizmal Hastalığı Olan Hastalarda Tedavi Yaklaşımı Ne Olmalıdır?
Neslihan Yılmaz
10:00 - 10:15 Tartışma 10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45
Kahve Molası
10:45 - 12:00
2022 Ulusal Romatoloji Kongresinde Öne Çıkanlar
Oturum Başkanları: Yasemin Kabasakal, Gökhan Keser
10:45 - 11:05 Temel Bilimler ve Laboratuvar Bulgularında Öne Çıkanlar
Ali Şahin

11:05 - 11:25 Klinik Bulgularda Öne Çıkanlar
Levent Kılıç

11:25 - 11:45 Tedavide Öne Çıkanlar
Gezmiş Kimyon

11:45 - 12:00 Tartışma ve KapanışBildiri Kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://raeddergisi.org/archives/archive-detail?vid=10787